Fiscaal nieuws

Fiscaal nieuws:

In 2017 veranderen enkele regelingen. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Met de volgende veranderingen kunt u te maken krijgen:

 • AOW-leeftijd gaat omhoog
 • Vanaf 2017 kunt u kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3
 • Berekening belasting box 3 is anders vanaf 2017
 • Eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 euro komt terug
 • Aangifte schenk- en erfbelasting alleen nog mogelijk met papieren of digitaal formulier
 • Bijtelling auto van de zaak wijzigt
 • Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger
 • Percentages eigenwoningforfait en woningforfait veranderen
 • Heffingsvrij vermogen box 3 verandert
 • Lening eigen woning bij familie, uw bv of buitenlandse bank geeft u op in uw aangifte inkomstenbelasting
 • Krijgt u in 2017 boeterente terug? Vermeld dit dan in uw aangifte inkomstenbelasting
 • Versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning per 1 april 2017

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

Heffingvrij vermogen en Box 3

Spaarders en beleggers gaan het komende jaar minder belasting betalen. Allereerst wordt met ingang van volgend jaar het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro, dit was 50.000 euro.

Ook wordt meer rekening gehouden met de huidige lage spaarrente. De heffing in box 3 zal met ingang van komend jaar dichter aansluiten bij de gemiddelde werkelijke rendement. Voor het komende belastingjaar 2018 wordt daarbij uitgegaan van de gemiddelde spaarrente van juli 2016 t/m juni 2017.

Pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap

Voor pleegkinderen en hun verzorgende ouders, die een pleegvergoeding of kinderbijslag ontvangen,  kan het financieel ongunstig zijn om elkaars fiscale partner te worden als het pleegkind 18 jaar oud wordt. In sommige gevallen krijgen ze hierdoor bijvoorbeeld minder toeslagen. Daarom kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders vanaf 1 januari 2018 aan de Belastingdienst vragen om het fiscaal partnerschap te veranderen.

Ouderenkorting

De koopkracht van gepensioneerden wordt in 2018 versterkt door een verhoging van de ouderenkorting.  Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting, een korting bij uw  belastingaangifte. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. In 2018 wordt het bedrag van de ouderenkorting na indexatie met € 115 verhoogd waardoor deze € 1.418 zal bedragen.

Toeslagen 10%-regeling

Als uw ex-partner na het vertrek aanzienlijk meer gaat verdienen, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslagen. De Belastingdienst berekent het recht op toeslag namelijk aan de hand van uw beide jaarinkomens over een heel jaar. Ook als uw partner halverwege het jaar vertrekt.  Om die gevolgen te voorkomen, kunt u vanaf 1 januari 2018 in bepaalde gevallen gebruik maken van de zogenoemde 10%-regeling. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet het jaarinkomen van de ex-partner minimaal 10 procent hoger zijn geworden. U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de regeling toe te passen.

Downloads : U kunt de nieuwe formulieren vinden onder het kopje “downloads” of door hier te klikken.